วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559

๗๗ อปจายนะ

#๗๗อภิธัมมาวตาราวตาร : เพื่อเข้าถึงคัมภีร์อภิธัมมาวตาร
กามาวจรกุศลจิต : คำวินิจฉัยบุญกิริยวัตถุ ๑๐ ข้อว่า อปจายนะ
( เนื้อความช่วงนี้อยู่ใน #คัมภีร์อภิธัมมาวตาร๘ )
แต่เมื่อเห็นพระเถระผู้ควรบูชา ครูอาจารย์ และ ผู้ใหญ่ ก็ทำความเคารพ โดยลุกจากอาสนะ ก็ดี ทำการต้อนรับโดยรับบาตรจีวร หลีกทางให้ อภิวาท กราบไหว้ นำอาสนะ ดอกไม้ ของหอมเป็นต้นมามอบถวายให้ ดังนี้แล้ว กุศลชนิดอปจิติ หรือ อปจายนมยบุญกิริยาวัตถุ เป็นอันเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นแล้ว.
ในข้อนี้ดูละม้ายกับเวยยาวัจจมัยอยู่เหมือนกัน แต่มีความต่างกันให้สังเกตได้บ้าง คือ
การช่วยเหลือขวนขวายในกิจทุกๆอย่ง ต่อผู้สูงกว่าโดยวัยและคุณ ก็ดี ต่อภิกษุไข้ก็ดี นี้เป็นเวยยาวัจจมัย, แต่ถ้าทำความเคารพ เป็นอปาจยนมัย.

ขออนุโมทนา

สมภพ สงวนพานิช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น